• BƯỞI NĂM ROI

 • Lượt xem: 4517
 • Liên hệ

 • Trọng lượng 0.8 kg – < 1 kg ; 1 kg – < 1.2 kg
  Hình dáng mẫu mã Tròn đều đồng màu
  Chất lượng Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt thanh
  Quy trình sản xuất VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP

   

    

Sản phẩm khác