Cơ sở Hương Miền Tây tham gia dự án chứng nhận GlobalGAP

Friday, September 11,2020

GlobalGap là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối.

Nhà máy xử lý đóng gói và bảo quản Bưởi da xanh Hương Miền Tây đạt tiêu chuẩn VietGap

GlobalGap đang dần trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc do hầu hết các nhà bán lẻ hiện nay yêu cầu phải có chứng nhận này như một minh chứng cho việc áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt. Các nhà sản xuất nông nghiệp và chủ trang trại vật nuôi/thủy sản cung cấp cho việc sản xuất ra thực phẩm cho con người tiêu thụ cần có chứng nhận GlobalGap. Không có chứng nhận này, các sản phẩm của họ sẽ không được các nhà bán lẻ lựa chọn. Thêm vào đó, những nhà xuất khẩu sang Châu Âu và nhiều thị trường khác (Châu Á và Châu Mỹ) cũng cần áp dụng theo các tiêu chuẩn sản xuất được xác định bởi chứng nhận GlobalGap.

 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, cơ sở Hương Miền Tây đã tham gia thực hiện dự án “Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm Bưởi da xanh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”, dự án được thực hiện trong 24 tháng (từ tháng 01/2012 đến tháng 01/2014). Sau dự án nầy Nhà máy xử lý đóng gói và bảo quản của Cơ sở Hương Miền Tây được nâng cấp về cơ sở vật chất và năng lực hoạt động, đạt tiêu chuẩn GlobalGap.

 

 

Tin tức khác