Cơ sở Hương Miền Tây thu mua bưởi da xanh số lượng lớn tại các tổ hợp tác sản xuất

Friday, September 11,2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường tiêu thụ, cơ sở

Hương Miền Tây đang có nhu cầu thu mua và bao tiêu sản phẩm

bưởi da xanh với số lượng lớn như sau:

- Sản lượng bưởi da xanh đạt chuẩn Global G.A.P là 2.000 tấn/năm.

- Sản lượng bưởi da xanh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 10.000 tấn/năm.

- Sản lượng bưởi da xanh sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn khác là 8.000 tấn/năm.

- Hiện nay, Cơ sở Hương Miền Tây đang có nhu cầu thu mua sản lượng lớn các loại bưởi xuất khẩu:

Loại 1,2 kg đến dưới 1,4 kg và loại 1,0 kg đến dưới 1,2 kg.

Ưu tiên cho các Tổ Hợp Tác, Hơp Tác Xã, Trang trại sản xuất theo

tiêu chuẩn VietGAP, GLOBAL G.A.P và các tiêu chuẩn an toàn khác.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đối tác gần xa.

Tin tức khác