Cơ sở Hương Miền Tây tổ chức tham quan và ký ghi nhớ bao tiêu sản phẩm với các tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh

Friday, September 11,2020

Ngày 13/6/2015 cơ sở Hương Miền Tây đón tiếp đoàn nông dân thuộc tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh ấp Bình Thành và ấp Bình Lợi thuộc xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm đồng thời ký bản ghi nhớ về việc bao tiêu sản phẩm cho 02 tổ hợp tác nói trên.Thông qua hoạt động này các bên bước đầu đã trao đổi được các nội dung trong qui trình sản xuất, tiêu thụ trái bưởi da xanh, góp phần mở rộng diện tích và sản lượng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP đem lại lợi ích to lớn và lâu dài cho cả cơ sở Hương Miền Tây và các tổ hợp tác.

Ông Đàm Văn Hưng chủ cơ sở Hương Miền Tây đón tiếp và trao đổi với đoàn

 

 

Tin tức khác